سـامانه شفافــ‌سازی

اطلاعات قابل استفاده برای کسب و کارها

ارزیابی اثرات کارگاه های پرورش ماهی قزل آلا بر کیفیت آب

ارزیابی تشکلهای آب بران در پروژه مدیریت جامع آب و خاک البرز

ارزیابی کیفیت و آلودگی آب و رسوبات بستر رودخانه سیاهرود، منطقه قائمشهر، استان مازندران

الگوی تغییرات کیفیت آب سدهای شرب با توجه تغییرات زیستی و ورود گیاهان مهاجم

برآورد سطح اراضی کشاورزی مازندران با استفاده از سنجش از دور

بررسی آب دریاچه سد شهید رجائی با تاکید بر پتانسیل شکوفائی جلبک های مضر و سمی

بررسی اثرات احداث سد انحرافی هراز بر آبخوان آب زیرزمینی مخروط افکنه هراز

بررسی اثرات احداث سد چاشم بر روی آبدهی، محیط زیست و رژیم جریان پایین دست رودخانه تالار

بررسی افزایش توان بارگذاری در پی سدهای خاکی و کانال های انتقال آب با استفاده از نانوکامپوزیت رس

بررسی غلظت و تعیین منشا عناصر بالقوه سمناک ، نیترات و فسفر در آبخوان تجن و ارائه راهکارهای مناسب

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی :